KONWOJE I INKASA WARTOŚCI

Do oddzielnego rodzaju usług świadczonych przez Agencję Ochrony KONSAL należy konwojowanie i inkaso wartości pieniężnych.

Wyposażeni w broń palną lub inne środki przymusu bezpośredniego, kamizelki kuloodporne oraz niezawodne środki łączności, konwojenci przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu samochodach.

Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychofizyczne, gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań.

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywana jest zgodnie z podstawowymi przepisami regulującymi ochronę walorów pieniężnych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

tel./fax: 58 622 53 51

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

CENTRUM MONITOROWANIA

tel. 58 622 44 64

e-mail: monitoring@konsal.pl

INFOLINIA
800 703 069