NOTA PRAWNA

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością firmy Konsal-Ochrona Sp. z o.o. i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie. Konsal-Ochrona Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. Konsal-Ochrona Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. Otrzymując dostęp do stron serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Konsal-Ochrona Sp. z o.o. informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Konsal-Ochrona Sp. z o.o. i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

tel./fax: 58 622 53 51

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

JESTEŚMY WIARYGODNĄ FIRMĄ

Od 2011 roku nieprzerwanie uczestniczymy w programie Rzetelna Firma. Sprawdź: