poprzez konsekwentny rozwój dążymy do tego, aby być jedną z najlepszych firm ochrony w regionie

Agencja Ochrony Konsal rozpoczęła działalność w 2004 roku. Siedzibą firmy jest Gdynia - dynamicznie rozwijające się miasto skupiające inwestorów wymagających zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Obecnie, po przekształceniach kapitałowych, działamy jako podmiot prawa handlowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cały zakres działalności jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zarówno kontraktowej, jak i deliktowej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż mimo krótkiego okresu działania udało nam się uzyskać zaufanie ponad 2000 Klientów. Jesteśmy logistycznie i kapitałowo zdolni do przyjęcia każdego zlecenia z zakresu fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia.

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

gwarantujemy:

dlaczego my? poznaj korzyści ze współpracy z nami:

przyjęcie przez nas

odpowiedzialności materialnej za powierzone nam do ochrony mienie

nasi pracownicy

posiadający odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia

zniżki w składkach

ubezpieczeniowych z tytułu współpracy z naszą firmą

dobra współpraca

z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji

rodzaje budynków, które ochraniamy:

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

tel./fax: 58 622 53 51

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

CENTRUM MONITOROWANIA

tel. 58 622 44 64

e-mail: monitoring@konsal.pl

INFOLINIA
800 703 069