OCHRONA FIZYCZNA: OBIEKTÓW, IMPREZ MASOWYCH, OSOBISTA

Pracownicy ochrony stacjonarnej prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki ograniczające do minimum ryzyko wystąpienia przestępstw przeciwko mieniu oraz ryzyko powstawania szkód.

Stały, bezpośredni nadzór nad powierzonym nam mieniem jest gwarancją jego bezpieczeństwa.

System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analizy potrzeb Klienta oraz potencjalnych zagrożeń. Personel ochrony KONSAL jest jednolicie umundurowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt oraz środki łączności takich firm jak MOTOROLA i YEASU.

Sami opracowujemy odpowiednie algorytmy działania: do obowiązków pracowników ochrony stacjonarnej należy m.in. okresowe składanie meldunków do dyżurnego agencji, wspomaga nas również technika - stosujemy elektroniczne systemy kontroli pracy.

Realizacja zadań ochrony odbywa się z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz zachowaniem zasad etyki i sztuki zawodowej.

Agencja Ochrony KONSAL specjalizuje się również w usługach z zakresu ochrony osobistej. Dysponujemy odpowiednio przeszkolonym i doświadczonym personelem oraz praktyką w tej dziedzinie ochrony.

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

Informujemy, że Współadministratorami Państwa danych osobowych są: Konsal-Ochrona Sp. z o.o., Konsal-Security Sp. z o.o., Konsal Monitoring Sp. z o.o., RD Invest Sp. z o.o. Informacje o administrowaniu Państwa danymi osobowymi, wraz z dokumentami do pobrania, są dostępne w zakładce RODO.