USŁUGI RECEPCYJNE

Zadaniem pracownika recepcji (najczęściej kobiety) jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania firmy zarówno w pracy codziennej, jak i w przypadku zaistnienia zdarzeń wyjątkowych.

Dlatego też pracownicy recepcji oprócz znajomości języka obcego, profesjonalnego wyglądu oraz przyjaznego usposobienia, posiadają także odpowiednią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ochrony fizycznej i związanych z nią procedur bezpieczeństwa.

SERWIS RECEPCYJNY ZAPEWNIA:

  • Obsługę klientów oraz znajomość obszaru usług oferowanych przez Zleceniodawcę (przywitanie, udzielanie niezbędnych informacji, kierowanie do lobby dla gości oczekujących, oferowanie napojów itp.)
  • Koordynację i nadzorowanie - stałą kontrolę rejonu recepcji, nienaganne przestrzeganie zasad właściwej reprezentacji wizerunku Zleceniodawcy
  • Kontrolę ruchu osobowego - nadzór nad zastosowaniem procedur kontroli wstępu osób niezatrudnionych, przestrzeganie anonsowania wizyt gości, nadzór nad powierzonymi kluczami i dbałość o ich właściwe przechowywanie, sprawne kierowanie ruchem osobowym podczas ewakuacji personelu i dysponowanie znajomością procedur bezpieczeństwa w sytuacjach stanu zagrożenia

10 lat

w branży

2000 klientów

obdarzyło nas zaufaniem

10 oddziałów

w północnej Polsce

ochrona fizyczna - korzyści dla Ciebie i Twojej firmy

minimalizacja strat

i ryzyka powstania szkód

gwarancja

bezpieczeństwa osób i mienia

podniesienie prestiżu

Państwa działalności

system ochrony

dostosowany do potrzeb konkretnego Klienta

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

tel./fax: 58 622 53 51

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

CENTRUM MONITOROWANIA

tel. 58 622 44 64

e-mail: monitoring@konsal.pl

INFOLINIA
800 703 069