WSPIERAMY


PODZIĘKOWANIA

KONSAL-OCHRONA Sp. z o.o.

e-mail: sekretariat@konsal.pl

ul. Hutnicza 1, 81-212 Gdynia

CENTRUM MONITOROWANIA

e-mail: monitoring@konsal.pl